ΕΣΠΑ
ATHENS METRO MALL RADIO

Eurobank (ATM)

2ος Όροφος

Eurobank (ATM)

2ος Όροφος

Ο όμιλος Eurobank είναι ένας χρηματοοικονομικός οργανισμός με σύνολο ενεργητικού € 80,1 δισ., ανθρώπινο δυναμικό περίπου 20.000 εργαζόμενους και συνολικό δίκτυο λιανικής άνω των 1.100 καταστημάτων στην Ελλάδα και άλλες επτά χώρες. Σε όλο το γεωγραφικό εύρος παρουσίας του Ομίλου, τα έμπειρα στελέχη του παρέχουν εξειδικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών προκλήσεων.Ο όμιλος Eurobank είναι ένας από τους τέσσερεις πυλώνες του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Παράλληλα, κατέχει στρατηγική θέση στην τραπεζική ιδιωτών και επιχειρήσεων στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο ενώ παράλληλα διατηρεί παρουσία στο Λονδίνο και την Ουκρανία.Ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική του θέση, τον Αύγουστο του 2013 ο Όμιλος ενέταξε στο δυναμικό του το «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και τη «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.», δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες. Η συγχώνευση με απορρόφηση της «Νέας Proton Τράπεζας Α.Ε.» και η λειτουργική ενοποίησή της έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Στις 27 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση του «Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε.», ενώ  η λειτουργική ενοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου 2014.

Top