ΕΣΠΑ
ATHENS METRO MALL RADIO

Alpha Bank (ATM)

2ος Όροφος

Alpha Bank (ATM)

2ος Όροφος

 Όμιλος Alpha Bank είναι ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα, με ισχυρή παρουσία στην εγχώρια και τη διεθνή τραπεζική αγορά. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής τραπεζικής, της τραπεζικής μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, της διαχειρίσεως κεφαλαίων και private banking, της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, της επενδυτικής τραπεζικής, των χρηματιστηριακών εργασιών και της διαχειρίσεως ακίνητης περιουσίας.Μητρική Εταιρία και βασική Τράπεζα του Ομίλου είναι η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. Η Alpha Bank, Τράπεζα εμπιστοσύνης και σταθερό σημείο αναφοράς στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες, με ευρύτατο Δίκτυο άνω των 1.200 σημείων εξυπηρετήσεως στην Ελλάδα κι έναν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη.Σημαντικός πρόσφατος σταθμός στη μακρά και επιτυχή διαδρομή του Ομίλου, είναι η απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εμπορικής Τραπέζης την 1.2.2013.

Το όραμά μας : Να καταστήσουμε την Alpha Bank τράπεζα αναφοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο σκοπός : Να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να έχουμε την πρωτοπορία στα προϊόντα.
Οι αξίες μας : Ποιότητα στην εργασία.Ποιότητα στην επικοινωνία.Αξιοκρατία. Ήθος. Δημιουργικότητα.

Top